Защо застраховка „Гражданска отговорност“ е задължителна

Всеки водач на МПС е наясно, че трябва да има валидна застраховка „Гражданска отговорност“, но практиката показва, че не всички го правят. Важността на тази задължителна застраховка не е за подценяване и тук ще ви обясним защо е така.

Какво представлява тази застраховка

Това е задължителна по своя характер застраховка, която има за цел да покрие вреди, причини по ваша вина. Тук влизат всички материални щети, както и причиняване на наранявания и смърт, в следствие на ПТП.

За всички настъпили събития има определени лимити и е важно да знаете, че те са еднакви за всички застрахователни компании. Така вие може да платите различна цена за сключването на тази застраховка, но сумите, за които може да се претендира са еднакви и с установен таван.

За събития, които са настъпили на територията на България, максималните суми са както следва:

При събития, настъпили на територията на всяка една държава от ЕС има минимални лимити на отговорност, които са различни за всяка една държава.

Какво се случва ако нямате „Гражданска отговорност“

При възникнало застрахователно събитие, при което виновен сте вие и нямате сключена застраховка „Гражданска отговорност“ носите изцяло вина и ще бъдете преследвани за всички обезщетения, които иначе би покрила застраховката ви.

В този случай Гаранционния фонд ще покрие стойността на щетите, причинени от вас. Но трябва да сте наясно, че за всички изплатени суми от страна на Гаранционния фонд ще бъде заведен регресивен иск към вас, за който ще бъдете съдени.

 

Как да изберете къде да сключите застраховката

За да получите цената, която трябва да платите по всяка една от задължителните или доброволни застраховки, вие имате нужда от доверен партньор. Ние от Smart Ins можем да ви предложим не просто ниски цени, но и индивидуално отношение. При калкулирането на всяка една застраховка вземаме предвид следните неща:

 

Застрахователен брокер SmartIns Автокаско Гражданска Отговорност